Hírlevél szolgáltatás szabályzatát

1.§. [Általános rendelkezések]

 1. A Hírlevél Szolgáltatás jelen Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározza a Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, a társaság székhelye: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; levelezési címe: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (a továbbiakban Szolgáltató) hírlevél szolgáltatásának (a továbbiakban Szolgáltatás) használati feltételeit.

 2. A jelen Szabályzat a Szolgáltatás Felhasználóinak szól, akik lehetnek fogyasztók és vállalkozók is. A jelen Szabályzat rendelkezéseinek nem célja, hogy kizárja vagy korlátozza a fogyasztók bármilyen jogát, amivel a hatályos jogszabályok rendelkezései felruházzák őket - az esetleges kétségeket a fogyasztó javára kell értelmezni. Amennyiben a jelen Szabályzat rendelkezései nem felelnek meg a fenti jogszabályoknak, akkor ezek a jogszabályok az irányadók.

 3. A szolgáltatást az Interneten keresztül a Lengyel Köztársaság területén nyújtják.

 4. A szolgáltatás igénybevételéhez internet-hozzáféréssel és e-mail címmel kell rendelkezni, de nem szükséges megfelelni különleges műszaki követelményeknek, csupán szabványos operációs rendszerrel és szabványos böngészővel kell rendelkezni.

2.§ [A szolgáltatás tárgya]

 1. A Szolgáltatás tárgya információ küldése a Felhasználónak elektronikus levél (e-mail) formájában, a továbbiakban elektronikus postán küldött „Hírlevél", a Felhasználó által korábban megadott elektronikus postacímre (e-mail cím).

 2. A Hírlevélben elküldött információk lehetnek marketing és informatív jellegűek is, különösen lehetnek a Szolgáltató által kínált termékekről vagy szolgáltatásokról (például képzésről) szóló információk, ideértve a termékkínálatban szereplő újdonságokról és az aktuális promóciókról, a szervezett eseményekről, promóciós akciókról szóló híreket, továbbá a Hírlevél tartalmazhat hivatkozásokat a Szolgáltatóról szóló sajtóanyagokhoz, cikkekhez stb., valamint linkeket a Szolgáltató márkáinak webhelyeihez.

 3. A Felhasználó a Szolgáltatóval történő szolgáltatási szerződés megkötésekor a regisztrációs űrlapon megadja az e-mail címét a fenti rendelkezésekben említett üzenetek fogadása céljából.

3. §. [A Hírlevél használatának feltételei]

 1. A Hírlevél szolgáltatás ingyenes.

 2. A szolgáltatást bárki használhatja, aki a www.vidaron.pl/newsletter domainen található weboldalon, a Hírlevélre vonatkozó részen megadja az e-mail címét, majd a „Mentés” gombra kattint. A jelzett gomb kattintása azt jelenti, a megadott e-mail cím el lesz küldve a Szolgáltatás Szolgáltatójának, és megkezdjük a Szolgáltatás nyújtását.

 3. A szolgáltatás nyújtásának megkezdése a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésekor történik, azaz a jelen Szabályzat elolvasása után, valamint a vidaron.pl/newsletter webhelyen található jelölőnégyzet bejelölésének pillanatában, amivel igazolja, hogy elolvasta és elfogadta a szolgáltatás feltételeit, és elvégezte a fenti 2. bekezdésben leírt tevékenységeket.

 4. A Szolgáltatás használata során a Felhasználó köteles tartózkodni illegális tartalom beírásától, különös tekintettel más személyek adatainak a jogosult személyek hozzájárulása nélkül történő kiszolgáltatásától.

 5. A Szolgáltatás keretében elküldött, egyedi üzenetek alkotások a szerzői jogi törvény értelmében, és jogszabályi védelem alatt állnak. A rendeltetésüktől eltérő módon vagy a Szervező hozzájárulása nélkül történő másolásuk, módosításuk és felhasználásuk törvénysértést jelenthet.

 6. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételének pillanatától kezdve a Felhasználó köteles betartani ezeket a szabályokat.

4. §. [A Hírlevél szolgáltatás időtartama]

 1. A Szolgáltatás igénybevételére szóló Szerződés határozatlan időre köttetik.

 2. A Felhasználónak joga van felmondani a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést. A felmondás azonnal hatályba lép.

 3. A Szolgáltatást igénybe vevő személy a szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződést felmondhatja erről szóló nyilatkozat elküldésével a marketing@sniezka.com e-mail címre, postai úton a Szolgáltatónak a Szabályzat 1. §-ában megadott címére, vagy a Hírlevélben található speciális linkre kattintva, amelynek célja a Szolgáltatás megszüntetése.

 4. A Szolgáltató felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Szolgáltatás nyújtását, miután értesítette erről a Felhasználókat az általuk megadott e-mail címeken.

 5. A Szolgáltatónak joga van törölni a felhasználó által megadott hibás vagy nem létező e-mail címet.

5. §. [Személyes adatok]

 1. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása érdekében feldolgozott személyes adatok kezelője.

 2. A Szolgáltató általi adatkezelés alapelveiről a következő címen talál részletes információt: www.vidaron.pl/newsletter.

6. §. [Reklamációk és a Szabályzat módosításai]

 1. A Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat a marketing@sniezka.com e-mail címre, illetve postán, közvetlenül a Szolgáltató címére kell benyújtani.

 2. A reklamációnak tartalmaznia kell a panaszt benyújtó személy adatait, amelyeket a panasz elbírálásának eredményére vonatkozó információk elküldéséhez, valamint a Szolgáltatásban elkövetett szabálytalanságok és a panasz megoldására vonatkozó elvárások ismertetéséhez van szükség.

 3. A Szolgáltatónak a reklamációt annak kézhezvételétől számított 14 napon belül kell elbírálnia.

 4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szabályzat módosítására, amennyiben erre az alábbi fontos okok valamelyike felmerül (zárt felsorolás):

  1. a szolgáltatás nyújtásának technikai vagy technológiai okokból történő megváltozása;

  2. a Termékek értékesítését vagy a Szolgáltató által elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtást szabályozó törvény változása, amely befolyásolja a Felhasználó és a Szolgáltató között megkötött szerződésben meghatározott kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy a fenti jogi rendelkezések értelmezésének megváltozása az adott területen illetékes hivatalok vagy testületek bírósági határozatainak, határozatainak, ajánlásainak vagy ajánlásainak eredményeként;

  3. a szolgáltatás nyújtásának kizárólag technikai vagy technológiai okokból történő megváltozása;

  4. változás következik be a szolgáltatások körében vagy nyújtásában, amelyekre a Szabályzat rendelkezései vonatkoznak, azáltal, hogy a Szolgáltató a Szabályzattal érintett új funkciót vezet be, illetve meglévőt módosít vagy visszavon.

 5. A Szabályzat változása esetén a Szolgáltató a Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi a weboldalon.

 6. A Szabályzat módosításai attól a pillanattól lépnek hatályba, amikor azokat egyértelműen feltüntetik és közzéteszik a Szolgáltató weboldalán.

7. §. [Záró rendelkezések]

 1. A Szabályzat 2019.10.28-án napján lép életbe.

 2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az általánosan hatályos jogot kell alkalmazni.